پروژه ها

تعدادی از پروژه های انجام گرفته توسط مجتمع تولیدی پارسا نوین

نام پروژه مهندس اجرایی آدرس پروژه شماره تماس مالک
پروژه آپارتمانی امیر اقاي مهندس مهرعلي بلوار جمهوری ,کوچه شرق 09131546783
مجتمع فرهنگي رفاهي فرهنگيان آقای دهقانی --- صفاییه , تالار فرهنگیان 09134512344
اقاي دكتر برادران فر مهندس حيدري سانيچ يزد 09121131891
پروژه ويلايي اقاي جمالي  --- رفسنجان 09173018749
پروژه تجاري اقاي ميراكبري مهندس شريفي یزد 09131522399
پروژه مسکونی آقای مهندس فرقانی --- صفاییه .کوچه ادب 09131514588
پروژه آقای دکتر موسوی نسب --- بلوار جمهوري 09131549934
مسكوني اقاي ميرحسيني --- بلوار جمهوري 09131533509
مسكوني اقاي دكتر محمدي --- بلوار جمهوري 09132508027
مسكوني اقاي دكترعلي جليلي --- بلوارجمهوری , كوچه شرق 09123508038
مسكوني اقاي دهقان --- بلوار جمهوري 09131516491
مسكوني اقاي قانعي --- بلوار جمهوري ,   09133516039
مسكوني اقاي لقماني --- بلوار جمهوري , خ وکیل 09131510495
مسكوني اقاي نسيم سبحان --- بلوار جمهوري 09133526991
مسكوني اقاي رضايي --- بلوار جمهوري 09131516713
مسكوني اقاي عبدالهي --- بلوار پاكنژاد 09132521543
مسكوني اقاي قانع --- بلوار جمهوري 09132590141
مسكوني اقاي شكاري --- بلوار جمهوري 09133517864
مسكوني اقاي اسلامی --- بلوارجمهوری 09131547573
مسكوني اقاي غفارپور --- شهرك رزمندگان 09131534156
مسكوني اقاي اميني --- بلوار نواب صفوي 09131517669
مسكوني اقاي حكيمي --- بلوار جمهوري 09131532714
مسكوني اقاي ميرجليلي --- بلوار جمهوري 09133533373
مسكوني اقاي زاهدي --- صفاييه بعد هتل 09133518828
مسكوني اقاي جمال زاده --- بلوار جمهوري 09137070249
مسكوني اقاي سلطاني --- بلوار جمهوري 09131530722
مسكوني اقاي ملا حاجي --- مجتمع سما 09132599975
مسكوني اقاي علمدار --- بلوار جمهوري 09132500900
مسكوني اقاي فتوحي --- بلوار جمهوري .كوچه شرق 09133525978
مسكوني اقاي جلالي --- بلوار جمهوري 09132510810
پروژه     مسکونی              آقای حسينيان بلوار جمهوري 09131510059
مسكوني اقاي كريمي --- بلوار بهشتي 09133529185
مسكوني اقاي دكتر قدسيان --- بلوار صدوقي , کوچه مسجد اولیا 09133535922
مسكوني اقاي زاهدي --- خيابان كاشاني 09133518828
مسكوني اقاي صندوق ساز --- ميدان نماز 09133565617
مسكوني اقاي ميرجليلي --- شاهديه يزد 09133589980
مسكوني اقاي دكتر حسين جليلي --- بلوار جمهوري , خ امام جعفر صادق 09131520398
پروژه مسکونی آقای عطارپور --- ب جمهوری . کوچه یاسمن 09131594223
مسكوني اقاي كريمي --- بلوار جمهوري, خیابان امام جعفرصادق 09131511210
مسكوني اقاي غلمان --- بلوار جمهوري 09133520047
مسكوني اقاي حاجي حسيني --- بلوار جمهوري , کوچه شاداب 09131511732
مسكوني اقاي دستمالچيان --- بلوار جمهوري . كوچه مهنور 09131545649
مسکونی آقای آزادی پور  --- بلوارجمهوری , کوچه ماهبافت 09131545899 
پروژه مسکونی دکتر نعیمی خانم مهندس مهدویه صفاییه .ملاصدرا 5 09121128040
مسكوني اقاي پرده باف --- بلوار جمهوري 09131525897
مسكوني اقاي غفاري --- بلوار باهنر 09362926800
مسكوني اقاي نامجو --- اهرستان يزد 09131546964
مسكوني اقاي دستجردي --- بلوار خامنه اي 09131532895
مسكوني اقاي زارع --- بلوار امام جعفرصادق 09133547942
مسكوني  اقاي قديرزاده --- بلوار جمهوري , خ امام جعفر صادق 09132552459
مسكوني اقاي كشت كار --- بلوار جمهوري 09132589975
مسكوني اقاي اسدي --- كوچه ژاندارمري 09133529818
مسكوني اقاي بنده زادگان --- بلوار جمهوري .كوچه اركيده 09132513814
مسکونی اقاي كارگر ---  بلوار جمهوری , خ وكيل 09133575711
مسکونی آقاي اميني --- ده بالا يزد 09131511449
پروژه ی مسکونی دکتر موسوی نسب --- بلوار جمهوری 09131549934
مسکونی آفاي موذني --- ميدان امام حسين 09133516578
مسکونی آقاي متعبد --- بلوار جمهوري 09131511472
مسکونی آقاي ابريشمي --- بلوار جمهوری , خ امام جعفر صادق 09133512445
مسکونی آقاي فتاحي اقاي معمار كمالي بلوار جمهوری , خ وكيل 09132510650
مسکونی آقاي عبدالغفوري --- بلوار جمهوري 09133511219
مسکونی آقاي مهدي جليلي --- بلوار جمهوري , کوچه شاداب 09133531145
مسکونی آقاي نظريان معمار كمالي صفاييه 09133510682
مسکونی آقاي صفاري --- بلوار جمهوری , خ امام جعفرصادق 09131522842
مسکونی آقاي ميرزاده --- قاسم اباد 09133591097
مسکونی آقاي قادريان --- بلوارجمهوری ,خ امام جعفر صادق 09133575904
مسکونی آقاي ميردهقان --- بلوار جمهوري.كوچه شرق 09131510353
مسکونی آقاي دهقانپور مهندس شورابي بلوار جمهوري, كوچه شاداب 09131516534
مسکونی آقاي محتاج علي --- بلوار جمهوري , كوچه سبحان 09131531730
مسکونی آقاي توكلي --- بلوار جمهوري  ,خ امام جعفر صادق 09133536272
مسكوني اقاي دهقان اقاي مهندس حسينيان خ كاشاني , كوچه مديري 09131525980
مسکونی آقاي ميرحسيني --- بلوار جمهوري , خ امام جعفرصادق 09131514503
مسکونی مهندس خالقیه --- بلوار جمهوری 09131515801
مسکونی آقای برزگری --- ب جمهوری  09133565117
مسکونی اقای میرجلیلی --- ب جمهوری , کوچه شمس 09133549049
پروزه اقای زاهدی --- مجتمع سما 09133518828
پروژه آقای دهشیری ---  یزد , ده بالا  09131515767
مسکونی آقای امامی ---  شاهدیه یزد   09131594223
مسکونی آقای کردستانی --- بلوار جمهوری 09121955278
مسکونی آقای آقایی --- بلوار جمهوری 09132575827
مسکونی آقای رنگانی --- میدان امام حسین 09131561740
مسکونی آقای مجید ملانوری --- امام شهر 09132732717
مسکونی آقای مهدی ملانوری --- امام شهر 09133578954
مسکونی اقای منصوری --- بلوار خامنه ای 09126907258
مسکونی آقای موسوی --- شهرک صنعتی زارچ 09130016143
مسکونی آقای مطهرنیا ---  میدان امام حسین    09131584632
مسکونی آقای دکتر جلیلی --- بلوار جمهوری 09131548698
پروژه ساختمان ارس آقای صباغ نیا   بلوار جمهوری 09131515001
پروژه مسکونی آقای مهندس پسران --- صفاییه  , 15 اطلسی 09131518729
پروژه مسکونی مهندس فرح --- یزد  , ده بالا 09131514459
پروژه مسکونی بینادار --- میدان امام حسین 09133518348
پروژه مسکونی آقای میرحسینی --- بلوار جمهوری 09133551009
پروژه مسکونی آقای صباغ نیا --- بلوار جمهوری  , کوچه چهار باغ 09121150452
پروژه مسکونی آقای فروغی زاده --- بلوار جمهوری 09133592097
پروژه مسکونی آقای خیاطیان --- بلوار جمهوری 09133537000
پروژه مسکونی آقای کافی --- یزد , تفت 09133532372
پروژه مسکونی آقای بهشاد --- کاشانی 09133524801
پروژه مسکونی آقای تقی خانی --- بلوار جمهوری 09131592604
پروژه مسکونی آقای مقیمیان --- بلوار جمهوری 09133520940
پروژه مسکونی آقای فلاح --- بلوار خامنه ای 09131525882
پروژه مسکونی آقای عبداللهی --- نعیم اباد 09133569947
پروژه مسکونی آقای ابوالحسنی --- بلوار جمهوری 09133592097
پروژه مسکونی آقای شیر --- شاهدیه 09132732359
پروژه مسکونی آقای محرابی --- بلوار مدرس, کوچه ظفر 09133534542
پروژه مسکونی اقای منتظران --- بلوار جمهوری  , کوچه شرق  09132599854
پروژه مسکونی آقای دهشیری زاده --- بلوار جمهوری 09131515767
پروژه مسکونی آقای صفاری --- بلوار جمهوری 09132521760
پروژه مسکونی آقای بیک ---  بلوارجمهوری , خیابان  وکیل 09132564131 
پروژه مسکونی آقای مهندس فرقانی --- بلوار سرگرد سامعی  09131514588
پروژه مسکونی مهندس توکلی --- آذر یزدی , کوچه علمدار  09135266430
پروژه مسکونی آقای میرجلیلی --- بلوارجمهوری , کوچه شاداب 09131547834
پروژه مسکونی آقای زین العابدین --- خیابان چمران. کوچه رهبر 09131510718
پروژه مسکونی آقای بیکی --- میدان راه آهن ,جنب مسجد راه آهن 09133582706
پروژه مسکونی آقای حمامی --- بلوار جمهوری,  خیابان امام جعفر صادق  09131521656
پروژه مسکونی آقای حسینی پور --- بلوار پاسداران ,  کوچه 74 09132579722
پروژه مسکونی آقای نصیری --- بلوارجمهوری , خ امام جعفر صادق  09132506595
پروژه مسکونی اقای دکتر قدسیان --- یزد, سانیچ 09133535922
پروژه مسکونی آقای برزگر --- بلوارجمهوری 09133565117
پروژه مسکونی آقای ابوالفضلی --- خیابان کاشانی  09131530158 
پروژه مسکونی آقای راسخی نژاد --- جاده تفت 09131577233
پروژه مسکونی آقای مهندس برخورداری --- بلوار خامنه ای 09133514741
پروژه تجاری جناب آقایی --- میبد 09132575827
مسکونی آقای دهقان --- صفائیه , خ درمانگاه اکبری 09133539520
مسکونی آقای دهشیری زاده --- بلوار جمهوری , کوچه 66 09131515767
مسکونی آقای مظفری --- بلوار نواب , بعد پمپ بنزین 09103863402
مسکونی آقای محمد خانی --- بلوار امام حسین, شهرک دانشگاه 09136076104
مسکونی آقای فکری --- بلوار جمهوری , کوچه شمس 09131511599
مسکونی آقای عشقان ملک --- بلوار فلسطین 09131512002
مسکونی آقای اسحاقیه --- خیابان کاشانی  .جنب آتشکده 09131516555
مسکونی آقای ابوالفتحی --- بلوار جمهوری ,  کوچه شرق 09131518630
مسکونی آقای سلطانی --- بلوار جمهوری . خیابان وکیل 09133510788
مسکونی آقای مهندس نواب --- میدان دانش اموز 09171339857
مسکونی آقای میرحسینی --- یزد , تنگ چنار 09131511564
مسکونی آقای حمامی --- بلوارجمهوری  , کوچه رهبر 09131515614
مسکونی آقای مهندس زارع --- بلوارجمهوری  , کوچه شاداب 09133535072
مسکونی آقای ابراهیمی --- میدان امام علی 09132591480
مسکونی آقای حقیقت  --- بلوار شهیدان اشرف 09132517933
مسکونی آقای مهندس میرجلیلی --- بلوار جمهوری . خ وکیل 09133561352
پروژه مسکونی آقای محمد اسحاقیه --- هرمزگان ,  جزیره کیش 09131516555
مسکونی آقای دکتر علی بابایی --- میدان عالم . کوچه ادب  09133516057
مسکونی آقای جعفری --- حسین آباد ریسمانی 09919014822
مسکونی آقای سرسنگی --- بلوار رسالت 09131574672
مسکونی آقای منتظر --- خیابان  شهید عابدی 09131545795
 مسکونی آقای ابوالفضلی --- تفت   , ده بالا 09135220158
مسکونی آقای دهقان --- تفت  , ده بالا 09131525980
مسکونی آقای امینی  --- خیابان  کاشانی .کوچه دیهیمی 09132595916
مسکونی آقای سید علیزاده --- بلوار جمهوری , کوچه شاداب 09131581529
مسکونی آقای دهقان --- آزادشهر , 20 متری قائم مقام  09132521316
مسکونی آقای پورحیدری --- خیابان کاشانی , کوچه بیمارستان بهمن 09133510788
مسکونی آقای بهروان --- خیابان کاشانی , کوچه علوی 11 09131531674
پروژه مسکونی آقای دکتر صدر خانم مهندس مهدویه صفاییه , تقاطع مجدالعلما 12 09131519615
مسکونی آقای خواجه افضلی --- یزد , ده بالا 09130027184
مسکونی آقای مهندس بهشاد مهندس ضرغام میدان خاتمی 09133524801
مسکونی آقای  آسیاچی   خیابان انقلاب 09133512166
مسکونی آقای مهدوی   بلوار دانشگاه . شهرک اساتید 09132534708
مسکونی آقای بیدکی   صفاییه . مهراوران 09133597840
مسکونی آقای یعقوبی   بلوارجمهوری . کوچه ماهباف 09103801758
مسکونی آقای هاشمی   صفاییه . مهراوران 09131597061
مسکونی آقای زارع   بلوارجمهوری . کوچه شرق 09131562545آ
مسکونی آقای قدیرزاده   تفت . ده بالا 09132552459
 مسکونی آقای شهریان   بلوار مدرسی 09133519237
مسکونی آقای آسیاچی   خیابان انقلاب 09133512166
مسکونی آقای   امامی فر   بلوار جوان 09133590662
پروژه چینی مهدی آقای  اسحاقیه بلوار جمهوری .ب سرگرد سامعی 09131516555
مسکونی آقای محمد حمامی   خ وکیل 09131518750
مسکونی آقای امینی   خ مسکن 09138712310
ویلایی آقای عدل   تفت . ده بالا 09131515157
مسکونی آقای بیدکی   صفاییه .مهراوران 09133597840
پروژه  مسکونی آقای میرجلیلی --- مهربز , منشاد 09131515010

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجتمع تولیدی پارسا نوین می باشد .